Agencijski rad

layer-slider-1-konsalting-1600x450

Agencija za zapošljavanje Dedra Mid nastala je kao plod uspešnog poslovanja Omladinske zadruge Gaudeamus.

Ideja o osnivanju Dedra Mid-a nastala je na zahtev naših klijenata sa ciljem da istima ponudimo mogućnost da dođu do različitih kadrova bez starosnog ograničenja.

Ovaj način poslovanja je svakako postao zanimljiviji poslodavcima kada je Zakon o radu pred njih stavio mnoge zahteve koji predstavljaju veliki administrativni i finansijski teret.

Agencija Dedra Mid ostvaruje uspešnu saradnju sa Nacionalnom sluzbom za zaposljavanje i velikim brojem privrednih subjekata.